Velkommen til AS Møre Codfish Comp.

Møre Codfish er en ledende produsent og eksportør av norsk klippfisk. Hovedkontoret vårt er lokalisert i klippfiskens hovedstad Ålesund, Norge. Selskapet ble etablert i 1956 og eies i dag av moderselskapet Gustav Stokke AS, som var en av produksjonsbedriftene som var med på etableringen av Møre Codfish Comp. Gustav Stokke AS er en familiebedrift som eies av Nils Helge Aarseth, sønn Kjetil Tennfjord Aarseth og datter Susanne Tennfjord Aarseth.


Møre Codfish selger hovedsakelig klippfisk fra egen produksjon, ettersom vi legger stor vekt på kontroll gjennom hele verdikjeden med tanke på kvalitet. I tillegg så har vi gjennom mange år etablert samarbeidsavtaler med andre produksjonsbedrifter. Den årlige produksjonen og salget er normalt ca. 12.000 tonn, tilsvarende rundt 15% av den samlede klippfiskeksporten fra Norge. Salg av saltfisk, saltfilet og diverse biprodukter kommer i tillegg.


Vi har en klar strategi med å fortsette ekspandering av produksjon og eksport av klippfisk gjennom nære relasjoner til råstoffleverandører og kunder for å kunne møte de store utfordringer som finnes i et spennende marked. Vi har mange erfarne medarbeidere som skaper et dynamisk og effektivt organisasjon.